Redirectioneaza 2% din impozitul pe venit

Iată ce ai de facut:

1. Completează formularul 230 dacă ai realizat venituri doar din salariu.
Completează cu datele tale (pct. I și pct. II) și semnează. Nu este obligatoriu să completezi și restul rubricilor.

Poți alege fie să tipărești formularul și apoi să-l completezi de mână, fie să-l completezi în formatul său de pdf inteligent, să-l salvezi conform instrucțiunilor sale și apoi să-l tipărești.

Descarca aici

2. Completează formularul 200 dacă ai realizat și alte venituri în afara salariului. (din activități independente, chirii, rente).

Poți alege fie să tipărești formularul și apoi să-l completezi de mână, fie să-l completezi în formatul său de pdf inteligent, să-l salvezi conform instrucțiunilor sale și apoi să-l tipărești.

Descarca aici

3. Până pe data de 25 MAI 2017, trimite formularul către Administrația Financiară de care aparții prin poșta cu scrisoare recomandată sau depune-l direct la Administrația Financiară.
Găsește aici Administrația Financiara de care aparții.

NOTĂ: Dacă ai venituri şi din salariu şi din activitaţi independente, completează ambele declaraţii  .

Este foarte important să ştii ca:
– Data până la care poţi depune formularul/formularele este 25 mai 2017.
– Pentru ca formularul/ele sa fie validat/e de Administraţia Financiară şi fondurile să fie direcţionate către Fundaţia ESENȚA, trebuie să fie completat/e fie pe calculator, fie de mână, cu majuscule, citeţ şi corect.
– Rubrica “Suma” nu trebuie completată. Inspectorul fiscal va face acest lucru.

Daca ai un formular gata tipărit și vrei să-l completezi, trebuie să știi că datele ESENȚA sunt:

• Denumire entitate nonprofit / unitate de cult: Fundaţia ESENȚA
• Codul de identificare fiscală al entității nonprofit / unității de cult: 33877747
• Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit / unităţii de cult RO88 PIRB 3701 7639 9200 1000
Piraeus Timișoara

—– /// ——